නිවසක් බදු දීමට

 • Free
 • Published date: June 25, 2023
  • Kuruwita, Ratnapura, Sri Lanka

කුරුවිට නගරයට කිලෝමීටරයක දුරින් පිහිටි වර්ග අඩි 1500ක කාමර 3ක් ඇතුලත බාත්‍ රූම් ,සාලය ,මුලුතැන්ගෙය සහිත නිවස කාර්‍යයාල සේවක යුවලකට බදු දීමට
0758079686

Details

TypeFor rent
Property typeResidential
Num. Rooms0
Num. Bathrooms0
StatusNew construction
Square Meters1500
Square Meters (total)1500
Num. Floors1
Floor Number0
Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 523 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • House for rent in Batugedara Ratnapura

  House for rent in Batugedara Ratnapura

  House for Rent Ratnapura (Ratnapura) April 7, 2022 Check with seller

  රත්නපුර බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ රත්නපුර සිට කි.මී. 2 දුරින් බටුගෙදර ප්‍රධාන පාරට සමීපව පිහිටා ඇති නිවස. කාමර 5ක් බාත්රුම් 2ක් සහිතව (පිටතද නාන පහසුකම් ඇත). පර්චස් 60ක් පමණ ඇති ඉඩමේ වාහන 8-10 ක් පමණ නවතා තැබීමට හැකිය.කාර්යාලයකට හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට ව...

 • 1000 වර්ග.අඩි

  1000 වර්ග.අඩි

  House for Rent Embilipitiya (Ratnapura) January 17, 2022 15000.00 Rs

  ඇඹිලිපිටිය රත්නපුර පුධාන මාර්ගය ඉදිරිපස උඩවලව නගරයේ සිට ඇඹිලිපිටිය දෙසට කි මි 01 ක් ගියවිට පුධාන මාර්ගය ඉදිරිපස නිදහස් පරිසරයක පරිසරයක පිහිටි අංග සමිපුර්ණ බාත්රෑමි එකක් සමග කාමර දෙකක් සාලයක් විවෘත ආලින්දයක් හා කෑම කාමරයක් මුළුතැන්ගෙයක් සමග දර භාවිතයෙ...

 • Holiday Home For Rent in Belihuloya

  Holiday Home For Rent in Belihuloya

  House for Rent Belihuloya (Ratnapura) May 4, 2019 Check with seller

  4 bedroom house For rent Daily Or Monthly Rental,1km close by Sabaragamuwa University. P, Contact For Further Details. The price will Be Negotiate after Customer Request.