1000 වර්ග.අඩි

 • 15000.00 Rs
 • Published date: January 17, 2022
  • Udawalawa, Embilipitiya, Ratnapura, Sri Lanka

ඇඹිලිපිටිය රත්නපුර පුධාන මාර්ගය ඉදිරිපස උඩවලව නගරයේ සිට ඇඹිලිපිටිය දෙසට කි මි 01 ක් ගියවිට පුධාන මාර්ගය ඉදිරිපස නිදහස් පරිසරයක පරිසරයක පිහිටි අංග සමිපුර්ණ බාත්රෑමි එකක් සමග කාමර දෙකක් සාලයක් විවෘත ආලින්දයක් හා කෑම කාමරයක් මුළුතැන්ගෙයක් සමග දර භාවිතයෙන් පහසුවෙන් ආහාර සැකසිමෙි හැකියාව ඇතිි නිවස.

Details

TypeFor rent
Property typeResidential
Num. Rooms2
Num. Bathrooms1
StatusGood condition
Square Meters0
Square Meters (total)0
Num. Floors1
Floor Number0
Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 1767 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • GROUND FLOOR TO BE TENT IN KIDELPITIYA KESBEWA

  GROUND FLOOR TO BE TENT IN KIDELPITIYA KESBEWA

  House for Rent Bandaragama (Kalutara) July 25, 2024 32000.00 Rs

  THREE ROOMS, KITCHEN PANTRY DINING AND LIVING, ONE COMMON BARTHROOM. SPACE TO CARPARK AND TWO VERANDAS 100 M TO MAIN ROAD AND EASY EXESS TO HIGHWAY.KESBEWA PANADURA BANADARAGAMA TOWNS. ALL FACILITIES CLOSED BY THE AREA. PEACEFUL AND SECURED AREA.

 • මාවනැල්ල නිවසක් කුලියට /බද්දට

  මාවනැල්ල නිවසක් කුලියට /බද්දට

  House for Rent Mawanella (Kegalla) July 23, 2024 22000.00 Rs

  මාවනැල්ල වලකඩයාව පිහිටි දෙමහල් නිවසක් කුලියට / බද්දට දීමට ඇත . පිහිටීම - මාවනැල්ල නගරගයේ සිට 2 KM දුරින් පිහිටයි . කොළඹ /මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 250 කි. ඉඩකඩ - නිදන කාමර 3 , ආලින්දය , කෑම කාමරය , වොෂ් රූම් ,පැන්ට්‍රිය ,ගරාජය . පහසුකම් - ජල ම...

 • House for rent

  House for rent

  House for Rent Uvaparanagama (Badulla) July 22, 2024 10000.00 Rs

  House for rent Welimada, uvaparanagama Badulla district 0717228411