වේයන්ගොඩ නගරයේම නිවසක් කුලියට දීමට ඇත

 • 30000.00 Rs
 • Published date: September 19, 2022
 • Modified date: September 19, 2022
  • Veyangoda Town, Veyangoda, Gampaha, Sri Lanka

වේයන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානයට සහ බස් නැවතුමට සිට මීටර් 100.
කාර්ගිල්ස් ෆුඩ්සිටියට මීටර් 100 කි.
ප්‍රධාන පාසල් සහ බැංකු වලට ඉතා ආසන්නයි.
කුඩා පවුලකට හෝ යුවළකට සුදුසු ය.
පන්සලට සහ පල්ලියට පයින් යන දුර.
ඉතා පිරිසිදු ළිං ජලය.
එක් වාහනයක් සඳහා වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්.
(SLT Fiber) ෆයිබර් සම්බන්ධතාව සමඟින් ටෙලිකොම් ලෑන්ඩ් ලයින් පහසුකම් ඇත
ඉතා මිත්‍රශීලී අසල්වැසි ප්‍රදේශයක් සහ ඉතා ආරක්ෂිත පරිසරයක්.

මාසික කුලිය 30000.00.
මාස හයක ආරක්ෂක තැන්පතු අවශ්‍යයි.

Details

TypeFor rent
Property typeResidential
Num. Rooms3
Num. Bathrooms1
StatusGood condition
Square Meters0
Square Meters (total)2000
Num. Floors1
TransportPublic Transportation available (Train and Bus)

Other characteristics

 • Parking
 • By Owner
Vote
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Item viewed 159 times.

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • lankanrentals.com is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • House for rent with furniture in Kribathgoda, Mahara

  House for rent with furniture in Kribathgoda, Mahara

  House for Rent Kelaniya (Gampaha) September 15, 2022 85000.00 Rs

  කිරිබත්ගොඩ - බංගලාවත්ත නිවසක් ගෘහ භාණ්ඩ සහිතව කුලියට දීමට ඇත. House for rent with furniture in Kiribathgoda, Bangalawatta. 3 Bedrooms 2 Attached Bathrooms with Hotwater Facilities and 01 Servant Bathroom Separate dining area and kitchen with pantry c...

 • 02 Bed Room House For Rent in Makola

  02 Bed Room House For Rent in Makola

  House for Rent Makola (Gampaha) September 11, 2022 Free

  2 Bedrooms ( 01 large bedroom and 01 small bedroom ) , 01 Bathroom, Large Kitchen, Dinning, Lounge Sitting Room, 1600 sqft house for rent in Makola for Rs. 25,000 (Per Month) and minimum 06 months advance, Ideal for Couple or Small Family, University...

 • House for rent in 1st Lane, Siyane Road, Gampaha

  House for rent in 1st Lane, Siyane Road, Gampaha

  House for Rent Gampaha (Gampaha) September 10, 2022 30000.00 Rs

  - Looking for a decent newly married couple or School girl- Rathnawali Balika(with parent) - No pets allowed - Two bedrooms inside and one outside - One a/c room - Solar Hot Water - Owners keep one room locked with their belongings - Electricity and ...